Language

March 19, 2010

1nita

Alhamdulillah, bermula taklimat di Times Square pada 9 mac 2010 yang lalu, hari ini semua yang hadir pada hari tersebut bertemu lagi. Makmal IT sebuah menara gading telah memberi ruang kepada semua usahawan wanita dari berbagai negeri dan daerah. Semuanya hadir dengan satu hasrat, ingin maju dalam perniagaan masing-masing.

Peluang yang ada semoga dapat dimanafaatkan, mungkin ramai di antara ushanita ini satu masa dulu tidak berpeluang ke Menara Gading, namun dengan usaha gigih dan peluang yang terbuka mereka hadir di sini dengan satu tujuan, satu harapan. Bagi pihak semua saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam mengendalikan projek ini.

Melihat ramai di antaranya yang kurang mahir dengan 'mesin' paling popular dan di anggap talian penghubung di dunia tiada sempadan, alangkah berharganya peluang ini bagi mereka. Dalam usia saya hari ini, dikira saya di antara yang bertuah kerana mengenali apa itu dunia IT... Alhamdulillah.

Kepada semua wanita saya sangat berharap mereka dapat belajar dan memahirkan diri di dalam apa jua bidang.

No comments: